Siirry pääsisältöön

Ristek OyVahva ja hyvin määritelty identiteetti tukevat markkina­johtajan asemaa myös kansain­välisillä markkinoilla

Ristek Oy valmistaa kattoristikoissa käytettäviä naulalevyjä, ja tuotevalikoimaa täydentävät kattoristikoiden suunnitteluohjelmisto sekä markkinoilla ainutlaatuinen tuotannonohjausjärjestelmä. Suomessa markkinajohtajana toimivan Ristekin tunnettuus Suomen rajojen sisäpuolella toimialalla on erittäin hyvä. Yritys tunnetaan erityisesti korkeasta laadusta, hyvästä ja asiakaslähtöisestä asiakaspalvelusta sekä jatkuvasta innovatiivisesta tuotekehityksestä, jota tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Vahvistaakseen jalansijaansa markkinoilla, tukeakseen kansainvälistymishankettaan sekä lisätäkseen tietoutta saatavilla olevista ohjelmistoistaan ja kokonaistarjoomasta, Ristek halusi päivittää verkkosivunsa. Suositusten ansiosta Ristek otti yhteyttä Ilmeeseen.

Haaste

Ristek on toiminut pääasiassa kotimaisella markkinalla, jossa toimijat tuntevat toisensa ja henkilökohtaisilla tapaamisilla on suuri merkitys. Tarvetta ydinviestien ja strategian sanoittamiselle asiakasnäkökulmasta käsin ei ole tästä syystä nähty välttämättömäksi. Tarve kansainvälisen tunnettuuden kasvattamiselle valituissa markkinoissa oli kuitenkin olemassa, koska tunnettuus Suomen rajojen ulkopuolella on melko vähäinen. Ennen verkkosuunnittelun aloittamista oli tarve kiteyttää Ristekin kilpailuetu ydinviesteineen sekä suunnitella brändi-identiteetti niin visuaalisen kuin viestinnällisenkin kerronnan osalta viestimään Ristekin vahvuuksista ja kokonaistarjoomasta toimialalla erottuvalla tavalla.

Ratkaisu

Ensimmäisen tapaamisen pohjalta tunnistimme tarpeen brändi-identiteetin määrittelylle sekä markkinoinnin terävöittämiselle, joka toimisi myös hyvänä pohjana ja lähtökohtana verkkosivujen uudistukselle.

Laajensimme pohjaymmärrystä haastattelemalla sekä Ristekin henkilökuntaa että tärkeimpiä asiakkaita niin Suomessa ja kansainvälisessä kohdemarkkinassakin. Näiden haastattelujen pohjalta muodostimme näkemyksen, jonka kiteytimme viestittävään muotoon. Kokonaisuus sisälsi arvolupauksen sekä viestinnän kärjet ja hyödyt ydinkohderyhmille. Samanaikaisesti suunnittelimme ydinviestejä tukevan ja kilpailijoista erottuvan visuaalisen identiteetin.

Työtä tehtiin tiiviissä yhteistyössä Ristekin ylimmän johdon ja hallituksen kanssa.

Tulokset

Hyvin tehdyn taustatyön pohjalta syntynyt ymmärrys kiteytyi mieleenpainuviksi ydinviesteiksi, joita tukee näyttävä ja alalla erottuva visuaalinen identiteetti. Yhteisten oivallusten ja toteutuksen avulla loimme asiakkaalle arvoa sanoittamalla sen, mikä oli jo yrityksessä toiminnassa valmiina nähtävissä. Selkeä ja näyttävä verkkosivu vahvistaa Ristekin imagoa alansa edelläkävijänä, esittelee yrityksen kokonaistarjooman sekä viestii hyödyistä, joita yhteistyö Ristekin kanssa kumppaneille ja asiakkaille tarjoaa.

ILME sai hyvän käsityksen Ristekin ydinosaamisesta haastattelujen pohjalta

Projekti verkkosivujen kehittämiseksi lähti vauhdikkaasti liikkeelle ja ILME sai hyvän käsityksen Ristekin ydinosaamisesta haastattelujen pohjalta. Tämä ymmärrys omalta osaltaan edesauttoi onnistuneiden kotisivujen suunnittelussa. Positiivinen yllätys oli samalla uudistunut värimaailma ja päivitetty logo.

Kimmo Köntti, CEO, Ristek Oy

Mitä teimme?

  • pohjaymmärrys ja määrittelytyö haastattelujen avulla
  • näkemyksen kiteyttäminen viestittävään muotoon: arvolupaus, viestinnän kärjet ja hyödyt ydinkohderyhmille, visuaalinen identiteetti ja graafinen ohjeisto
  • valokuvausohjeisto
  • verkkosivujen suunnittelu ja toteutus: rakenne, sisältöjen muokkaukset sekä lisäsisällön suunnittelu ja kirjoitus, visualisointi ja käyttökokemussuunnittelu

Ristek

Ristek Oy on perustettu vuonna 2007 nimellä Lahti Levy Oy. Naulalevyvalmistajasta Ristek on kehittynyt monipuoliseksi kattoristikkovalmistajan kumppaniksi, joka tarjoaa myös suunnitteluohjelmiston ja tuotannonohjausjärjestelmän asiakkaan käyttöön. Ristekin tuotteet ja ohjelmistot on kehitetty asiakkaille ja yhdessä asiakkaiden kanssa – aina huomioiden päivittäisen työn ja todellisen elämän tarpeet. Kehitys on jatkuvaa, ja Ristek tekee työtään aina lähellä asiakasta.

Tällä hetkellä Ristek on alansa markkinajohtaja Suomessa, ja toimii vahvasti omien edustajien kautta myös muualla Euroopassa. Ristekin tehdas sijaitsee Villähteellä, Lahden kupeessa hyvien kulkuyhteyksien varrella.