Siirry pääsisältöön

InlookMenestyksekäs tulevaisuus rakennetaan yhdessä

Keskeinen luottamus puskee Inlookia edelläkävijäksi

Inlook on sisärakentamiseen keskittyvä, vuonna 1967 perustettu perheyritys. Kovassa kasvussa oleva yritys on viime vuosina laajentanut palvelutarjoamaansa kattamaan koko sisärakentamisen urakkakokonaisuudet suunnittelusta toteutukseen asti. Useita julkisia kohteita urakoinut Inlook toimii kuitenkin konservatiivisella alalla, jossa modernin markkinoinnin tapoihin tarttuvat toimijat ovat etulyöntiasemassa. Ilme on toiminut Inlookin kumppanina vuodesta 2020.

Inlookin kumppanina Ilme on kirkastanut ja nykyaikaistanut yrityksen brändiä sekä auttanut päivittämään markkinointia modernimpaan suuntaan yrityksen kasvustrategiaan nojaten.

Ratkaisu

Kumppanuutemme Inlookin kanssa perustuu ennen kaikkea tiiviille yhteistyölle ja jatkuvalle keskustelulle. Työmme pohjalla on Inlookin strategiset tavoitteet, liiketoiminnan ja toimialan trendien ymmärrys. Keskustelua käydään yhteisissä viikkopalavereissa ja tarvittaessa erillisissä palavereissa.

Asiakasymmärryksen pohjalta olemme luoneet asiakkaalle viestinnän ja markkinoinnin vuosisuunnitelman. Vuosisuunnitelma mahdollistaa proaktiivisen viestinnän ja markkinoinnin toimien suunnittelun, tehokkaamman budjetoinnin ja ennen kaikkea varmistaa, ettei täysin hiljaisia hetkiä tarvitse pelätä.

Yhteistyömme on tulevaisuuteen katsovaa – keskustelemme jatkuvasti toimialan muutoksista ja strategisista valinnoista. Mikäli näemme, ettei jonkin asia enää toimi toivotulla tavalla, etsimme yhdessä parhaat vaihtoehdot sille. Emme pelkää tuoda keskusteluihin rohkeitakin ehdotuksia.

Mitä teimme

Toteutamme Inlookin viestinnän ja markkinoinnin sisältöjä eritoten digikanaviin tekemämme vuosisuunnitelmaan nojaten. Tähän sisältyy kanava- ja luova suunnittelu, sisällöntuotanto teksteille ja visuaalisille elementeille sekä myös sovitusti sisältöjen taktinen mainonta sosiaalisen median ja Googlen kanavissa. Taktisessa mainonnassa hoidamme suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin analyyseineen.

Olemme toteuttaneet useita taktisia markkinointikampanjoita alun suunnittelusta toteutukseen asti. Kampanjat sisältävät konseptisuunnittelun, laskeutumissivun rakenteen ja sisältöjen suunnittelun ja toteuttamisen sekä teknisen toteutuksen, ja lisäksi sosiaalisen median mainonnan suunnittelun, sisällöntuotannon ja toteutuksen.

Viimeisimpänä suurena kokonaisuutena Inlookin verkkosivut uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2022. Verkkosivun uudistusprojekti sisälsi taustakartoituksen, SEO-analyysin, määrittelytyöpajan ja dokumentoinnin, sisältörakenteen- ja suunnitelman (UX), käyttöliittymäsuunnittelun ja prototyypin (UI), visuaalisen suunnittelun, teknisen toteutuksen, testauksen, järjestelmäkoulutuksen sekä sisällön toteutusta- ja syöttöä.

Asiantunteva ja nopea palvelu on mielestämme sitä parasta Ilmettä.

Asiantunteva ja nopea palvelu on mielestämme sitä parasta Ilmettä. Asiat eivät jää suunnittelupöydälle lepäämään, vaan niihin tartutaan ja viedään eteenpäin. Monipuolisuus ja laaja-alainen skaala kaikkea mitä viestintään liittyy in-house toimintoina, tekee yhteistyöstä sujuvan. Tästä on hyvänä esimerkkinä Inlookin verkkosivu-uudistus. Viikkopalavereissa on aina mukana koko tiimi ja tällä tavoin vältytään virhetulkinnoilta ja viestin muuttumisesta matkan aikana (risainen puhelin).

Anders Åström, Johtaja, Inlook

Avoimeen dialogiin perustuvassa asiakkuudessa on saavutettu keskinäinen luottamus ja vahvistettu Ilmeen toimiala­tuntemusta.

Onnistumiset

Avoimeen dialogiin perustuvassa asiakkuudessa on saavutettu keskinäinen luottamus ja vahvistettu Ilmeen toimialatuntemusta. Luottamuksen kautta asiakkaalle on pystytty toteuttamaan alla erottuvaa sisältöä ja näin on kasvatettu brändin tunnettuutta. Olemme auttaneet ylläpitämään ja edistämään Inlookin markkinajohtajuutta Suomessa nyt ja myös tulevaisuudessa.

Inlook Oy

Inlook on vuonna 1967 perustettu suomalainen sisärakentamisen mestari. Palveluvalikoima kattaa ratkaisut uudisrakentamiseen, korjausrakentamiseen, vaativiin erikoiskohteisiin sekä pääurakointiin ja materiaalipalveluihin, jauhemaalauspalveluja unohtamatta. Inlookilla on lähes 600 työntekijää 14 toimipisteessä eri maissa.