Siirry pääsisältöön

Danfoss Power SolutionsIdentiteetti yhdistää eri liiketoimintayksiköt yhdeksi divisioonaksi

Danfoss Power Solutions valmistaa mm. avoimen piirin pumppuja, patruunaventtiilejä, hydraulisia integroituja virtapiirejä (HIC) sekä erilaisia ohjaimia ja näyttöjä. Näiden ratkaisujen tarjoamisesta vastaa Danfoss Power Solutionsin alla toimiva Controls-divisioona, johon lukeutuu neljä erillistä globaalisti toimivaa liiketoimintayksikköä. Yhdessä he tarjoavat myös systeemiratkaisuja, jotka hyödyntävät eri liiketoimintayksiköiden tuotteita.

Tavoitteemme oli luoda yhteinen viestinnällinen ja visuaalinen identiteetti divisioonalle, jonka liiketoimintayksiköiden tuotteet ja tavoitteet poikkeavat toisistaan. Asiakkaan erityinen toive oli saada divisioonalle narratiivi, joka toimisi kaiken viestinnän pohjana eri käyttöyhteyksissä.

Haasteemme olikin löytää yhdistäviä tekijöitä divisioonan eri liiketoimintojen sekä kulttuurien välillä, ja tätä kautta luoda selkeä ja houkutteleva identiteetti, jonka merkitys ja asiakasarvo on helposti kommunikoitavissa sekä sisäisesti että ulkoisesti, ja joka on linjassa Danfoss Power Solutionsin brändi-identiteetin kanssa.

Ratkaisu

Identiteetin rakentaminen koostui kolmesta työvaiheesta: taustaymmärryksen hankkiminen, tiedonkeruu kohderyhmiltä ja identiteetin luominen. Ensin tutkimme eri liiketoimintayksiköiden strategiat ja kasvusuunnitelmat tuleville vuosille. Näin saimme peruskäsityksen siitä, mitä Controls-divisioonassa tehdään, kenelle ja miten, ja kuinka divisioona asettuu osaksi Danfoss Power Solutionsia ja sen brändiä.

Seuraavaksi muotoilimme kyselyt Danfoss Power Solutionsin ja Controls-divisioonan työntekijöille ja asiakkaille. Kyselyt taustoittivat identiteettityön kannalta olennaisia asioita, kuten mielikuvia, merkitystä, tiimityötä ja tulevaisuuden tavoitteita. Kokosimme ja analysoimme kyselyn tulokset, ja koostimme lopputuotoksen presentaatioksi, jonka tulokset asiakkaan on helppo esitellä eri sidosryhmille.

Taustaymmärryksen ja tiedonkeruun perusteella muotoilimme Controls-divisioonalle vaikuttavan viestinnällisen ja visuaalisen identiteetin. Työ kiteytyi kaksoismerkitykselliseen pääviestiin Change for better, joka ilmentää Controls-divisioonan työn merkityksellisyyttä; innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittämistä, jotka mahdollistavat positiivista muutosta, vastuullista kasvua ja energiatehokkuutta sekä divisioonan asiakkaille, Danfoss Power Solutionsille että laajemmin maailmalle.

Mitä teimme

Tutkimustyö, mukaan lukien

  • Strategiatyö
  • Sisäinen ja ulkoinen tutkimus sekä presentaatio tukimustuloksista

Viestinnän linjaukset, mukaan lukien

  • Divisioonan narratiivi
  • Viestihierarkia
  • Pääviesti ja asiakaslupaus
  • Arvolupaus
  • Positiointi

Visuaalinen identiteetti pohjautuen Danfossin visuaaliseen ohjeistukseen, mukaan lukien

  • Look and feel
  • Kuvatyyli ja muotokieli
  • Graafiset elementit

Työ on luonut vahvan yhteenkuuluvuuden tunteen ydintiimeissämme, ja tarjonnut meille luovan ja johdonmukaisen viestinnän alustan.

Työskentely ILME-tiimin kanssa narratiiviprojektin parissa on ollut todella innostava matka. Alusta alkaen he ymmärsivät toimeksiannon ytimen, ja lähestyivät projektia omalla horjumattomalla innostuksellaan, tarjoten samalla projektille selkeästi määritellyn rakenteen.

ILME-tiimin ammattitaito ja sitoutuminen olivat ilmeisiä läpi projektin, ja he toimittivat sen, mitä lupasivat, aikataulussa ja budjetissa pysyen.

Tämän projektin vaikutus on ollut merkittävä liiketoimintayksiköllemme. Työn valmistuttua olemme ottaneet narratiivin käyttöön tehokkaasti sekä sisäisesti että ulkoisesti. Työ on luonut vahvan yhteenkuuluvuuden tunteen ydintiimeissämme, ja tarjonnut meille luovan ja johdonmukaisen alustan, joka toimii perustana kaikille markkinointikampanjoillemme ja viestinnällemme.

(Sitaatti käännetty englannista)

Michelle Leanne Rohrlack, Divisioonan markkinointi, Danfoss Power Solutions

Mairead Walsh, Marketing specialist, Danfoss Power Solutions

Danfoss Power Solutionsin Controls-divisioonan identiteetin parissa työskentely oli hieno matka, jonka aikana saavutimme syvällisen ymmärryksen neljä hyvin erilaista liiketoimintayksikköä sisältävän, noin 2300 ammattilaisen muodostaman divisioonan toiminnasta. Kaiken tiedon ja löydöksien kiteyttäminen merkitykselliseksi narratiiviksi ja muiksi viestinnällisen ja visuaalisen identiteetin kulmakiviksi on yhteinen voitto ja saavutus, josta Danfoss Power Solutions saa nauttia toivon mukaan pitkän aikaa.

Anna Valkonen, Luova strategi, ILME

Asiakas

Vuonna 1933 Tanskassa perustettu Danfoss keskittyy tinkimättömään laatuun, luotettavuuteen ja innovaatioihin. Danfoss toimittaa älykkäitä ja energiatehokkaita tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, joiden avulla heidän asiakkaillaan on mahdollisuus luoda kestävämpi maailma. Danfossin liiketoimintasegmentti Danfoss Power Solutions on maailmanluokan liikkuvien hydrauliikka- ja sähköistystuotteiden sekä -ratkaisujen toimittaja, joka valmistaa mm. avoimen piirin pumppuja, patruunaventtiilejä, hydraulisia integroituja virtapiirejä (HIC) sekä erilaisia ohjaimia ja näyttöjä.