Siirry pääsisältöön
Blogi 5.12.2022

Loppu kaaokselle – workflow takaa työrauhan sisältö­markkinointiin

Kirsi Rajala

Tuntuuko jatkuva sisältöjen ideointi ja tuottaminen raskaalta tai jopa kaoottiselta? Tai oletko löytänyt itsesi panikoimassa, kun viestittävää on paljon, mutta aikaa rajallisesti? Olemme ILMEellä huomanneet, että erityisesti lomakausia lähestyttäessä tahti kiihtyy kiihtymistään. On luonnollista, että työpöytä halutaan saada tyhjäksi ennen kuin on lupa lekotella, kunhan se ei tarkoita uuvuttavaa loppukaarteen työsumaa. Siksi ehdotammekin sisältömarkkinoinnin workflow’ta osaksi työkalupakkiasi.

Sisältöstrategia vastaa kysymyksiin kenelle, mitä ja miksi

Aluksi on hyvä miettiä sisältömarkkinoinnin ydinkysymyksiä: miksi tuotatte sisältöä ja mistä aiheesta haluatte saada viestinne perille. Maailmassa (varsinkin digitaalisessa) on tarjolla loputtomasti sisältöjä, minkä takia asiakkaiden huomiosta joudutaan kilpailemaan kovin ottein.

Sisältömarkkinointi on markkinointitapa, joka lähtee asiakasymmärryksestä ja strategisesta suunnittelusta. Yksinkertainen perusajatus on luoda suunnitelmallisesti sisältöä, jota omat kohderyhmät mielellään kuluttavat. Eli luodaan kohderyhmille arvoa.

Sisältömarkkinoinnissa suunnitelmallisuus on kaikki kaikessa. Jokaisen tuotetun sisällön merkitys ja arvo pitäisi olla perusteltavissa. Johdonmukaisen sisällöntuotannon avulla pystytään seuraamaan, mitkä sisällöt resonoivat parhaiten omassa kohderyhmässä. Jos parhaat sisällöt tunnistetaan, on helppo suunnitella entistä tehokkaammin toimivia sisältöjä.

Sisältömarkkinointi kannattaa aloittaa sisältöstrategian luomisesta. Strategiassa määritellään, kenelle sisältöä tehdään (kohderyhmä), mistä sisällöistä kohderyhmä on kiinnostunut ja mitä sisällöillä tavoitellaan. Samalla on helppo kirjata ylös, mitkä sisältömarkkinoinnin tavoitteet ovat ja miten tavoitteiden täyttymistä seurataan. Kun määränpää on valmis, on aika polkaista sisällöntuotanto käyntiin.
ps. lue täältä lisää vinkkejä somen sisältöstrategian luomiseen.

Workflow tekee sisällöistä ennustettavia

Brändistrategia on toimintasuunnitelma siitä, millä keinoilla yritys erottuu ja voittaa asiakkaiden uskollisuuden. Strategia kiteyttää brändin tavoitteet, ja määrittelee sen, millaisena brändi näyttäytyy asiakkaille ja erottuu kilpailijoista. Strategian ytimessä on kiteytetty lupaus asiakkaille tuotetusta merkityksestä.

Workflow on yksinkertaisimmillaan työskentelymalli, jossa määritellään sisällöntuotannon aikataulu ja sisältötarpeet aina etukäteen. Workflown etu on ennakoitavuus: sisällöt tiedetään tulevaksi kuukaudeksi, mikä antaa rauhan niiden laadukkaaseen tuottamiseen ja vähentää turhan tai ylimääräisen työn tekemistä. Aikataulullisesti esimerkiksi joulukuussa suunnitellaan, tuotetaan ja ajastetaan tammikuun sisällöt.

Työmalli auttaa strategisessa sisällöntuotannossa. Sisällöt saavuttavat paremmin asetetut tavoitteet, kun ne suunnitellaan etukäteen eikä tehdä pelkästään ad hoc -tarpeen mukaan.

Workflowsta voi olla apua myös sisäisessä suunnittelussa. Markkinoinnin ulkopuolisten sidosryhmien voi olla haastavaa ennakoida omia viestintätarpeitaan ja sitoutua sovittuihin aikatauluihin. Kun Workflow-malli on kaikille selkeä ja yksinkertainen, ei markkinoinnin tarvitse enää hypätä ad hoc -pyyntöjen mukaan, vaan myös kollegat oppivat pikkuhiljaa viestinnässä ennakoinnin tärkeyden.

”Workflow-työmalli auttaa strategisessa sisällöntuotannossa. Sisällöt saavuttavat paremmin asetetut tavoitteet, kun ne suunnitellaan etukäteen eikä tehdä pelkästään ad hoc -tarpeen mukaan.”
Kirsi Rajala, sisältöspesialisti / Mainostoimisto Ilme

Esimerkkikuukausi workflowsta

  1. Yksi workflow kestää kuukauden (neljä viikkoa). Kuukausi aloitetaan edelliseen kuukauden raportoinnilla ja tulosten tutkimisella.
  2. Kun menneen kuukauden opit on koottu, voidaan tulevalle kuukaudelle rakentaa sisältö- ja julkaisusuunnitelma.
  3. Julkaisusuunnitelma lyödään lukkoon ja seuraa tärkein vaihe: tämän jälkeen sisältöjä ei enää muuteta tai vaihdeta (ellei hätä ole äärimmäinen).
  4. Sisällöntuotanto alkaa: kaikki workflowhun kuuluvat sisällöt tehdään valmiiksi. Näin sisällöntuotanto on ennakoitavissa ja kalenteroitavissa hyvissä ajoin.
  5. Sisällöt ajastetaan ja seuraavan kuukauden workflow pyörähtää käyntiin.

Tunnetko jo sisältömarkkinoinnin suunnitelmallisuuden tuoman rauhan? Kulkeeko hengityksesi hieman vapaammin? Jos kaipaat apua sisältömarkkinoinnin kehittämisessä, ota meihin rohkeasti yhteyttä. Yhdessä löydämme juuri sinun työtäsi tukevat toimintatavat.