Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on ihmisiä osallistavaa ja heitä ymmärtävää suunnittelua, jonka tavoitteena on yhdistää asiakkaiden ja yrityksen tarpeet. Päämääränä on luoda uusia kokemuksia, jotka palvelevat käyttäjäänsä. Palvelumuotoilu on elementtirikas menetelmä, joka koostuu monipuolisesti niin muotoilusta, käytettävyyssuunnittelusta kuin markkinoinnista.

Hyödynnämme palvelumuotoilua, jotta voimme kehittää asiakkaidemme palveluita käyttäjälähtöisesti, liiketoiminnallisia tavoitteita unohtamatta. Ymmärrämme, mitä olemme suunnittelemassa ja kenelle. Olemme mukana koko palvelumuotoilun matkalla aina palvelupolulta palvelutuokioihin ja kontaktipisteisiin saakka, rakentaen asiakkaidemme kanssa käyttäjälähtöisiä palveluita ja tuotteita.

Palveluitamme muun muassa:

  • Tiedon kerääminen
  • Asiakasymmärrys
  • Analyysit ja mittaaminen
  • Fasilitointi
  • Palvelumuotoilu
  • Verkkopalvelujen suunnittelu ja optiointi
  • UIX, UX