Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on ulkoasun suunnittelua, jolla autamme katsojaa tulkitsemaan viestejä. Sen avulla brändi voi kertoa informatiivisesti, herättää tunteita ja mielleyhtymiä sekä luoda lisäarvoa. Visuaalinen ilme ei ole pelkkä yrityksen logo tai yksittäinen mainos, vaan osa kokonaista brändinhallintaa.

Meille Ilmeessä graafinen suunnittelu on tärkeä osa mieleenpainuvaa brändiä. Brändin pitkäjänteinen rakentaminen edellyttää, että visuaalinen identiteetti tukee brändiä ja on kaikissa kohtaamisissa tavoitellun mielikuvan mukainen. Suunnittelijoistamme löydät graafisen suunnittelun osaajia brändin rakentajista kuvittajiin ja datan visualisoijiin.

Palveluitamme muun muassa:

  • Visuaaliset brändi-identiteetit
  • Graafinen suunnittelu
  • Kuvakonseptit
  • Pakkaussuunnittelu
  • 3D-mallinnus ja animaatio
  • Kuvitus
  • Tuotanto