Päijät-Hämeen Jätehuollon verkkopalvelu

PHJ

Yhteistyömme starttasi Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toiveesta uudistaa verkkosivut niin, että ne olisivat aiempaa selkeämmät, informatiivisemmat ja kierrättämiseen kannustavat. Lähdimme liikkeelle aloitustyöpajalla, jossa perehdyimme PHJ:n liiketoimintaan. Työpajan pohjalta loimme projektin tavoitteet ja mittarit, sisältöstrategiat eri kohderyhmille sekä teknisen määrittelyn verkkopalvelulle.

Muotoilimme verkkopalvelun rautalankamallin, joka havainnollisti sivuston keskeisimmät näkymät ja toiminnot. Rautalankamallin perusteella pystyimme lyömään lukkoon verkkopalvelun graafisen toteutuksen sekä teknisen toteutuksen kustannukset. Suunnittelimme verkkopalvelukonseptin ja rautalankamallin mukaisesti selkeän käyttöliittymän ja sivuston visuaalisen ilmeen.

Mitä tehtiin:

  • Verkkopalvelun suunnittelu
  • Rautalankamallit
  • UI/UX-suunnittelu
  • Graafinen suunnittelu
  • Saavutettavuus

Sivuston uudistamisessa huomioimme EU:n saavutettavuusdirektiivin. Saavutettavuuden varmistamiseksi konsultoimme Valu Digitalia ja pidimme aiheesta yhteisen työpajan, johon myös yhteinen asiakkaamme osallistui. Otimme saavutettavuuden kattavasti huomioon sekä graafisessa suunnittelussa että käyttöliittymäsuunnittelussa. Valu Digitalin konsultaation ja auditoinnin avulla saimme sivustolle Näkövammaisten liitto ry:n myöntämän Saavutettavuus huomioitu -leiman, joka oli upea osoitus projektin kokonaisvaltaisen onnistumisen kannalta.

Uusi verkkosivusto on saanut kiitosta alueen jätehuollon asiakkailta sekä PHJ:n henkilökunnalta.

”Päättäessämme uudistaa verkkosivustomme ”täysin ja puhtaalta pöydältä” halusimme projektiin kumppanin, jolla on näkemystä ja kokemusta luotsata uudistus maaliin kokonaisvaltaisesti langoista kiinni pidellen. Pidimme tärkeänä myös paikallisnäkemystä ja ymmärrystä toiminnastamme. Palvelun konseptoinnin vaiheessa ymmärrys ja näkemys tuottivat hedelmällisen jalustan, jolle verkkopalvelukokonaisuus saatettiin suunnitella menestyksekkäästi. Koko projekti eteni kuin juna raiteillaan, tarpeissamme kuitenkin erinomaisesti joustaen. Maaliin päästiin suunnitellussa aikataulussa. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä ja sivuston kehittämistä edelleen.”

– Hanna Bergman, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Päijät-Hämeen Jätehuolto

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) huolehtii jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä kymmenen omistajakuntansa alueella. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 ja sen toimialueella yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste on jopa 95 %.

Katso myös