M-päivä tiedotusrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Mainostoimisto Ilme Oy
Svinhufvudinkatu 23, 15110 Lahti
Finlaysoninkatu 2, 33210 Tampere
Y-tunnus: 1608719-8
Puhelin: +358 20 7429 850

2. Yhteystiedot rekisteriasioissa
Asiakaspalvelumme palvelee arkisin kello 8–16, p. +358 20 7429 850.

3. Rekisterin nimi
 M-päivä tiedotusrekisterin tietosuojaseloste

4. Rekisterin peruste ja tarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja M-päivä-tapahtumaan liittyvään tiedottamiseen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön sähköpostiosoite
  • Henkilön nimi ja yritys, jos henkilö on nämä ilmoittanut
  • Rekisteröitymispäivän ja muita listan käyttöön liittyviä tietoja, kuten viestien avaukset, poistumiset listalta ja tietojen päivitykset rekisteröidyn toimesta. Käytännössä uutiskirjeen toiminnallisuuteen liittyvien perustoimintojen seurantaan liittyviä tietoja.

6. Rekisterin tietolähteet
Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen tietoja ilmoittaessa/päivittäessä, sekä vahvistusviestin kautta rekisteröityessä.

7. Tietojen luovutus
Emme luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita alihankkijoillamme ja tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista (Esimerkiksi MailChimp). Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio on päättänyt kohdemaan tietosuojan riittävyydestä. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika
Koko henkilöstöllämme ja lukuumme toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä, kuten freelancereilla ja alihankkijoilla, on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakas- ja sidosryhmätietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Hävitämme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja jatkossakin, jotta voimme tiedottaa seuraavista M-päivä tapahtumista.

9. Rekisteritietojen tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin pyytämällä tietojensa tarkastamista omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja palveluajat löytyvät tämän selosteen kohdasta 1 ja 2.

10. Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen rekisteristä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle tämän selosteen kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen (Lahti). Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.