Some- ja hakusana-mainonnan lyhyt oppimäärä osa 1

Siiri Salo

Some- ja hakusana-mainonnan lyhyt oppimäärä osa 1

Siinä missä digimarkkinointi on jo peruskauraa, voivat siihen liittyvät mainonnan lyhenteet olla hepreaa. Kuitenkin analytiikkaraporteissa ollaan jo siirrytty siihen aikaan, että lyhenteitä ei enää selitetä auki. Rapsaa läpikäydessä nousee hikikarpalot otsalle, mutta ei enää kehtaa kysyäkään kun ”kyllähän nämä pitäisi tietää”.

Ensinnäkin: ei tarvitse.

Toiseksi: koottiin tällainen kätevä lista yleisimmin käytetyistä some-lyhenteistä ja raportoinnissa käytetyistä termeistä selitettynä selvällä suomen kielellä. Palaa tänne, kun pää hakkaa tyhjää!

Tämä sanasto ei ole tyhjentävä – mutta käymme läpi yleisimmin analytiikassa käytetyt mainonnan lyhenteet ja termit. Seuraavassa osiossa paneudumme digimarkkinoinnin sanastoon laajemmin. Toiveita saa esittää, esimerkiksi ottamalla meihin yhteyttä Facebookissa, Instassa tai vaikka postikortilla.

REACH / TAVOITTAVUUS

Yksittäiset ihmiset, jotka ovat nähneet julkaisusi. Tämä luku ei ota kantaa siihen, montako kertaa julkaisusi on nähty, vaan kuinka moni ihminen sen on nähnyt.

IMPRESSIONS / NÄYTTÖKERRAT

Tämä taas kertoo kaikki kerrat, jolloin julkaisusi on nähty ottamatta kantaa siihen onko sama henkilö nähnyt julkaisun aiemmin.

Näyttökertojen laskentatapa vaihtelee alustoittain, mutta pääosin yhdeksi näyttökerraksi lasketaan, kun mainos näkyy yhden käyttökerran aikana vaikkakin käyttäjä saattaa varsinaisesti nähdä mainoksen useammin, esimerkiksi sivun vierittämisen vuoksi.

CPM

Cost per mille, eli hinta, jonka maksat jokaisesta tuhannesta julkaisusi näyttökerrasta. CPM saadaan jakamalla kampanjan kokonaiskustannukset näyttökertojen määrällä kerrottuna tuhannella. CPM:n avulla voidaan vertailla kampanjoiden onnistumista, mutta se ei välttämättä ole toimiva mittari tavoitteiden asettamisen pohjaksi.

CPC

Cost per click, eli hinta, jonka maksat yksittäisestä klikkauksesta. Hintaan vaikuttaa esimerkiksi asetettu budjetti, mainoksen laatupisteet, kilpailu mainossijoituksista tai hakusanoista sekä kampanjalle asetettu tavoite.

CTR

Click-through rate ilmaistaan prosenteissa. Tämä luku kertoo sen, kuinka monta prosenttia mainoksesi nähneistä ihmisistä on klikannut mainosta. Tämä on hyvä mittari kampanjoissa, jossa tavoitteena on verkkosivuliikenne. CTR:een vaikuttaa isosti esimerkiksi mainoksen luova sisältö.

CPE

Cost per engagement ilmaistaan niin ikään prosenteissa. Tämä luku kertoo, kuinka iso osa julkaisusi nähneistä sitoutuu julkaisuun jollain tavalla. Sitoutumisiksi lasketaan: reaktiot kuten tykkäämiset, linkin klikkaukset, ”see more” -painikkeen painaminen, kuvan katsominen isompana tai profiiliin meneminen mainoksen kautta. CPE voi olla hyvä mittari esimerkiksi brändin tunnettuuden kasvattamisessa.