HAASTE

Fuusioon pohjautuvan brändin luominen ja lanseeraus

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk profiloituu hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakouluksi. Sen kivijalkoja ovat Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna ja kampuksena koko maailma. Opiskelijoita on 9 300 ja työntekijöitä noin 750.

RATKAISU

Ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen brändin ytimeen

Kahden ammattikorkeakoulun fuusiosta ponnistavan uuden brändin suunnittelutyömme pohjautui ennen brändityötä tehtyyn strategiatyöhön sekä lähtötilannetutkimukseen. Siinä tutkittiin muun muassa nykyisiin oppilaitoksiin liittyviä mielikuvia ja tunnettuutta.

Projektille asetettiin tarkat aikasidonnaiset tunnettuus- ja mielikuvatavoitteet, ja oppilaitosten hakijamäärät tuli säilyttää aiemmin saavutetuilla tasoilla. Fuusioprosessin ajaksi käynnistettiin sekä sisäinen että ulkoinen Wahva-fuusioviestintä, joka ohjasi toimintoja kohti kokonaan uutta ammattikorkeakoulua.

Uuden brändin jalkautukseen ja lanseeraukseen suunniteltiin kattava toimenpidesuunnitelma sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään. Luovassa ratkaisussamme painotimme ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua sekä elinikäistä oppimista vahvalla tutkimuskärjellä.

Uuden ammattikorkeakoulun nimeksi muotoutui Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk. Sen pääviestinä on “Kampuksena koko maailma” ja lupauksena “Tunne huominen – All for the future”.

TULOKSET

– Heti ensimmäisen ulostulon jälkeen syksyllä 2016 Xamkin tunnettuus kasvoi 20 % ja se koettiin uutena, mielenkiintoisena toimijana korkeakoulukentällä.

– Xamkin profiilissa vahvimmin korostui tietoisuus ajasta ja paikasta riippumattomasta korkeakoulusta.

– Korkeakoulujen imagotutkimuksessa vuonna 2017 Xamk saavutti seuraavat tulokset:

– Aktiivisuus somessa: 1. sija

– Myönteinen medianäkyvyys: 3. sija
– Edelläkävijyys: 5. sija

TIIMI

Jarno Järvi / Luova johto ja art work

Saara Harju / Tekstityö ja konseptointi

Tiina Viljanen / Asiakasyhteydet ja projektinjohto

Olli-Pekka Karhu / Graafinen suunnittelu

Toni Eronen / Video- ja multimediatoteutukset

Loma Graphics / Valokuvaus ja kuvankäsittelyt

Valu Digital / Verkkosivun tekninen toteutus

OMD / Mediasuunnittelu

Asiakkaan merkitys uudistusprosessin läpiviennissä oli merkittävä.