HAASTE

Tunnettuuden nostaminen ja strategian jalkauttaminen

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on lupa- ja valvontaviranomainen, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukes työllistää 250 henkilöä.

RATKAISU

Uudistukset konkreettiseksi osaksi arkea

Tukes uudisti strategiansa, ja sen osana tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että erityisesti sidosryhmien tietoisuus Tukesin tavoitteista ja toiminnasta oli heikkoa. Myös kaikkien työntekijöiden haluttiin ottavan uusi strategia osaksi arkeaan. Meidän tehtävänämme oli erityisesti ymmärtää strategian keskeiset piirteet ja tuoda ne esiin kiinnostavalla tavalla. Uusien ideoiden tuominen viranomaisympäristöön oli meille luonteva tapa osallistua Tukesin viestinnän kehittämiseen.

Yksinkertaistimme ja visualisoimme strategian kuvitukseksi. Kuvituksen pohjalta muotoilimme erilaisia materiaaleja viestinnän tueksi videosta PowerPoint-sarjaan. Toteutimme myös emoji-sarjan, joka on ladattavissa Apple Storesta ja Play-kaupasta.

TULOKSET

Uudessa selvityksessä sidosryhmien tietoisuus Tukesin strategiasta oli noussut merkittävästi. Tukes toteutti myös haastatteluita, joissa strategian ymmärrettävyys ja merkitys sidosryhmille oli selkeästi parantunut.

Emojit on otettu osaksi kaikkea Tukesin viestintää, esimerkiksi Twitterissä. Ne ovat muuttaneet sisäistä viestintää merkittävästi. Tärkeä tulos on myös keskustelun herättäminen sisäinen viestinnän mahdollisuuksista.

TIIMI

Hanna Jokinen / AD, konseptisuunnittelu ja multimediatuotanto

Eveliina Pohja / Graafinen suunnittelu, kuvitus ja multimediatuotanto

Superapp / Emoji-sovelluksen tekninen toteutus

Alasinmedia / Videotuotanto