HAASTE

Brändi tukemaan uudistuvaa liiketoimintaa

 

Tevella Oy on johtava päiväkotien ja koulujen toimintavälineiden ja kalusteiden toimittaja Suomessa. Vuonna 1984 perustetun yhtiön ydintoiminnan muodostavat laadukkaat oppimis- ja kasvuympäristöjen kalusteet sekä leikki-, liikunta-, oppimis- ja opetusvälineet.

RATKAISU

Asiantuntijuus brändin keskiöön

Liiketoimintastrategian sparraaminen ja kirkastaminen sekä arvojen muotoilu toimivat tärkeänä starttina brändiuudistukselle, jonka keskeisenä tavoitteena on Tevellan johtaminen asiantuntijataloksi.

Brändiuudistukseen liittyvä työ kesti noin puoli vuotta ensimmäisestä johtoryhmän ja markkinoinnin strategiasparrista henkilöstön brändinjulkistusjuhliin. Yhteiseen matkaamme sisältyi notkea sekä osallistava prosessi, jossa kaikki positiosta riippumatta ottivat osaa brändin kehittämiseen. Tevellan brändiuudistuksessa keinomme olivat: strategiasparri (johtoryhmä ja markkinointi), strategian kiteytys ja kuvitus, arvojen kirkastus (koko henkilöstö), visuaalinen brändiuudistus, tuoteinnovaatiot (tuoteryhmäpäälliköt) sekä erilaiset sidosryhmiä osallistavat kyselyt verkossa. Brändiuudistuksen lopputuloksena Tevellan väellä on käytössä laaja-alainen brändikäsikirja.

Osana brändiuudistusta muotoilimme Tevellan äänensävyn ja loimme pohjaa brändiä vahvistavalle viestinnälle. Yhdessä loimme rungon myös viestinnän taktiselle suunnittelulle ja toteutukselle.

TULOKSET

Brändiuudistuksen myötä ymmärrys yhtiön vahvuuksista, erottavista tekijöistä ja oman työn yhteydestä brändiin, on kirkastunut sisäisesti. Selkeä brändi-identiteetti luo tärkeän perustan yrityksen liiketoiminnan kehittämiselle ja markkinoinnille. Työ brändin kehittämiseksi jatkuu joka päivä – nyt aiempaa selkeimmillä askelmerkeillä, tavoitteellisesti ja tuloksellisesti.

TIIMI

Hanna Jokinen / Strateginen suunnittelu ja fasilitointi
Henri Mattila / Konseptointi, valokuvaus ja fasilitointi
Olli-Pekka Karhu / Tunnuksen suunnittelu
Jonna Leppänen / Projektinjohto