HAASTE

Brändin tunnettuuden parantaminen

Suomen Fysioterapeutit ry on Suomen ainoa pelkästään fysioterapeuttien edunvalvontaan keskittyvä ammattiliitto. Vuodesta 1943 toiminut liitto tukee fysioterapeuttien asiantuntijuutta ja ammatti-identiteettiä, edistää alan tutkimusta ja koulutusta, kehittää työelämää sekä vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.

RATKAISU

Visuaalisen ilmeen ja verkkopalvelun uudistus

Suomen Fysioterapeuttien brändiä lähdettiin uudistamaan sekä tunnettuutta ja näkyvyyttä parantamaan ammattiliiton kohderyhmien keskuudessa. Samalla haluttiin päivittää olemassa oleva verkkopalvelu kohderyhmille toimivaksi.

Koostimme Suomen Fysioterapeuttien uuden logon elementeistä, joissa yhdistyvät ihmisläheisyys, liikunta ja lääkintävoimistelu. Tavoitteenamme oli, että uusi ilme viestisi entistä paremmin ammattiliiton arvoja ja historiaa. Rakensimme Suomen Fysioterapeuteille myös uuden verkkopalvelun ja taktisia toimenpiteitä helpottavan viestintäsuunnitelman.

Suunnittelimme uuden verkkopalvelun eri osiot yhdessä Suomen Fysioterapeuttien kanssa heidän kohderyhmiensä tarpeita ajatellen. Palvelun käyttäjien näkökulma pidettiin mukana projektin alusta asti. Pidimme asiakkaan kanssa aloitusworkshopin, jossa kartoitimme heidän toimintaansa, kilpailutilannetta ja asiakaslupausta ja kirkastimme yhdessä heidän sanomaansa. Toteutimme uudistukset workshopissa havaittujen, kuultujen ja kerättyjen tietojen pohjalta.

TULOKSET

Lopputuloksiin ollaan oltu erittäin tyytyväisiä. Asiakas piti erityisesti yhteistyön alun workshopista sekä sen perusteella tehdyistä ehdotuksista.

TIIMI

Antti Toivanen / Konseptisuunnittelu, visuaalinen suunnittelu ja UI/UX-suunnittelu
Susann Nurmi / Visuaalinen suunnittelu ja UI/UX-suunnittelu
Eero Larvus / Konseptisuunnittelu ja sisältöstrategia
Juha Jukakoski / Projektinjohto
Markus Lehto / Projektinjohto
Janne Riihimäki / Teknologiaratkaisut