HAASTE

Kiinnostava brändi älykkään energian innovaatioekosysteemille

 

Smart Otaniemi on testialusta sekä yhteisö älykkään energian innovaatioille. Se yhdistää asiantuntijoita, organisaatioita, teknologioita sekä pilottiprojekteja. Smart Otaniemen toimintaa koordinoi VTT.

RATKAISU

Inspiroiva ja visuaalisesti houkutteleva brändi

Aloitimme yhteistyön Smart Otaniemi -ekosysteemin laajalla taustoituksella. Perehdyimme kattavasti muun muassa tavoitteisiin ja kohderyhmiin. Yhteisten havaintojemme mukaan kiteytimme Smart Otaniemen brändin ja toteutimme brändi-ilmeen, joka korostaa Smart Otaniemen vaikutusta sekä sen leviämistä ympäröivään maailmaan – veden väreiden lailla. Muotoilimme myös tone of voicen, ydin- ja tukiviestit sekä tarinan Smart Otaniemen brändiä rakentavan viestinnän pohjaksi.

 

Visuaalinen maailma muuntautuu brändikuvissa optimistisen hohtaviksi porteiksi tulevaisuuteen. Espoon Otaniemen eri ympäristöissä kuvatut brändikuvat tuovat esille hankkeen monipuolisuutta ja käytännönläheisyyttä. Selkeän konseptuaalinen kuvitus puolestaan on tarkkaan pohdittua sekä toimintaan ohjaavaa. Smart Otaniemen brändi-ilmeen tavoitteena onkin visualisoida asiakashyötyjä, joiden pohjalle Smart Otaniemen toiminta rakentuu.

 

Toteuttamiamme brändi-ilmentymiä ovat muun muassa verkkopalvelu, strategiakuvitus, materiaalipohjat ja animaatiot. Kaikki osaltaan rakentavat ja vahvistavat Smart Otaniemen brändiä sekä lisäävät toiminnan tunnettuutta.

TULOKSET

Smart Otaniemen brändi on saanut erittäin kiinnostuneen vastaanoton. Smart Otaniemen hyödyistä viestitään jatkossa eheästi monilla tavoin monille kohderyhmille.

TIIMI

Henri Mattila / Strategia ja brändi-ilme

Kati Kovalainen / Viestinnän linjaukset ja sisällöntuotanto

Peter Cura / Sisällöntuotanto ja käännöstyö

Jonna Leppänen / Projektinjohto