HAASTE

Miten teollisuuden verkkopalvelun saa generoimaan myyntiä?

 

Makron on suomalainen keskisuuri konepajateollisuuden toimija, joka palvelee globaalisti useita teollisuuden aloja kokonaisratkaisuista yksittäisten komponenttien suunnitteluun ja valmistukseen.

RATKAISU

Verkkopalvelun vahva brändiin tukeutuminen

Makronin strategiatyön tuloksena valmistunut One Makron -brändiajattelu haluttiin lunastaa yrityksessä sisäisesti sekä viestiä ulkoisesti. Uusi brändistrategia kerää kaiken liiketoiminnan yhden brändin alle. Ennen konsernilla oli useita verkkopalveluita ja tapoja puhutella eri brändeillä.

Projektin keskeisimmät tavoitteet:

1. Yhdistää Makronin kaikki liiketoiminta yhteen verkkopalveluun.
2. Rakentaa Makron-brändin tunnettuutta valituissa kohderyhmissä.
3. Toimia halutuille sidosryhmille työkaluna Makron-brändiin liittyvän tiedon hallinnassa ja hyödyntämisessä.
4. Parantaa verkkopalvelun löydettävyyttä ja saavutettavuutta esimerkiksi hakukoneoptimoinnin näkökulmasta.
5. Luoda markkinointi- ja myyntiliidejä.

Laadimme myös verkkoliikenteelle konkreettisen Key Performance Indicator -mittariston. Ratkaisumme pohjautui vahvasti Makronin uuteen strategiaan. Strategiaan olimme syventyneet aiemmin uuden identiteetin muotoilun yhteydessä toteuttamissamme työpajoissa asiakkaamme kanssa. Uudistamamme yritysidentiteetti toimi uuden verkkopalvelun viestinnän ja visuaalisuuden suunnittelun pohjana.

Myös verkkopalvelu-uudistuksessa hyödynsimme selkeästi jäsenneltyä työpajatyöskentelyä, jossa lähdimme liikkeelle lähtötilanteen sekä tavoitteiden määrittelystä. Etenimme sisältöstrategian toteutukseen ja laadimme sen mukaisen sisältösuunnitelman. Konseptisuunnitelmassa noudatimme keskeisesti käyttäjäkokemus- ja käyttöliittymäajattelua (UX/UI), minkä jälkeen etenimme tekniseen toteutukseen ja sisällönsyöttöön. Ennen julkaisua teimme monipuolista testaamista.

TULOKSET

– Kaikki istunnot +64 %.

– Istunnon kesto +37 %.

– Uusia istuntoja +44 %.

– Orgaaninen liikenne +64 %.

– Suora sivustolle tulo +110 %.

– Sosiaalinen media +2 182 %.

– Välitön poistuminen 53 % > 47 %.

TIIMI

Antti Toivanen / UX/UI-suunnittelu

Eero Larvus / Sisältöstrategia ja sisällöt

Joona Kallinen / Strategia ja konsepti

Crasman Oy / Tekninen toteutus