HAASTE

Uusi strategia näkyväksi ja kuuluvaksi

 

Makron on suomalainen keskisuuri konepajateollisuuden toimija, joka palvelee globaalisti useita teollisuuden aloja kokonaisratkaisuista yksittäisten komponenttien suunnitteluun ja valmistukseen.

RATKAISU

Vahvaan ymmärrykseen pohjautuvat brändilupaus ja -identiteetti

Makronin strategiatyön tuloksena valmistunut One Makron -brändiajattelu haluttiin lunastaa yrityksessä sisäisesti sekä viestiä ulkoisesti. Uusi brändistrategia kerää kaiken liiketoiminnan yhden brändin alle. Ennen konsernilla oli useita verkkopalveluita ja tapoja puhutella eri brändeillä.

Hankimme Makronin strategiaymmärrystä yhdessä asiakkaamme kanssa toteutetuissa työpajoissa. Tunnistimme konkreettisesti yrityksen arvot, vahvuudet, persoonallisuuden, tuotteet, ratkaisut ja kohderyhmät sekä keskeisimpänä kilpailuedun. Asiakkaamme oli osana strategiatyötään toteuttanut ansiokkaasti kilpailijakartoituksen, johon tutustumisen lisäksi tarkastelimme identiteetin uudistuksen suunnitteluvaiheessa kilpailijoiden viestintää ja tavoiteltua mielikuvaa. Ymmärryksemme pohjalta kiteytimme Makronin brändilupauksen, ”A Promise to Complete.”, joka nyt linjaa koko yrityksen toimintaa ja luomaa asiakaskokemusta. Brändilupaus ohjasi myös identiteetin rakentamistamme.

TULOKSET

Brändilupauksen lunastamisen näkökulmasta keskeinen kohderyhmä oli yrityksen oma henkilöstö, jonka keskuudessa uusi identiteetti otettiin hyvin ja aktiivisesti vastaan. Uusi identiteetti on nyt laaja-alaisesti koko liiketoiminnan käytössä sekä eri toimintojen kommunikaation perustana ja tukena.

TIIMI

Antti Toivanen / AD

Eero Larvus / Copy

Joona Kallinen / Strategia ja konsepti