HAASTE

Tuote- ja referenssitietoa globaaliin jakeluun

 

Oy Lunawood Ltd on lämpöpuun innovatiivinen kehittäjä sekä kansainvälinen markkinajohtaja. Valtaosa Lunawoodin tuotannosta menee vientiin. Lunawoodin lämpöpuun ominaisuudet tekevät siitä erinomaisen rakennusmateriaalin monissa paikoissa ja projekteissa, joissa perinteistä puuta ei pystytä hyödyntämään.

RATKAISU

Hallittu, tasapuolinen ja läpinäkyvä verkkoympäristö

Vientiyrityksen tuotteiden globaali jakelu hoidetaan pääosin edustajayritysten kautta. Tuotetiedoilla ja referensseillä on siis verkossa erityisen tärkeä rooli. Lisäksi esimerkiksi suunnittelijat tarvitsevat verkkopalvelusta omanlaistaan tuotetietoa suunnittelun tueksi.

Verkkopalvelun aineiston hallinta sekä käyttöliittymä suunniteltiin vastaamaan vientiyrityksen tarpeita. Kohderyhmistä huomioitiin erityisesti arkkitehdit ja muut suunnittelijat. Heitä varten konseptoitiin esimerkiksi palvelu, joka generoi tuotekortteja eri tuoteprofiileista ja case-korteista, joita myös voi ladata pdf:nä suoraan omalle koneelleen suunnittelutyön tueksi. Generointi tekee sisällön syötöstä ja aineiston hallinnasta vaivattomampaa, kun eri tuotteita ei tarvitse syöttää lukuisiin eri paikkoihin sivustolla. Aineiston hallinnassa huomioitiin myös, että sivustosta julkaistaan useita eri kieliversioita.

TULOKSET

Vertailujakson aikana (elo-joulukuu 2016 ja 2017) istuntojen määrä kasvanut yli 50 % ja yksittäisten sivujen katselut yli 125 %. Palvelussa käytetty aika kasvanut noin 20 % ja välitön poistuminen laskenut lähes 10 prosenttiyksikköä alle 40 %:iin.

Lisäksi kansainvälinen liikenne sivuilla kasvanut merkittävästi ja kävijöitä kiinnostaa erityisesti tuotteet ja projektit, joka vastaa hyvin alkuperäistä määrittelyä.

TIIMI

Markus Lehto / Strateginen suunnittelu ja projektinjohto

Antti Hovi / UI/UX-suunnittelu ja graafinen suunnittelu

Eero Larvus / Sisällönsuunnittelu

SuperApp Oy / Tekninen toteutus