HAASTE

Huono käytös kaupassa lisääntynyt

Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä. Kaupan liitto on alan edunvalvontajärjestö, joka edistää suomalaista kauppaa. Kaupan liiton jäsenenä on 2 300 yritystä, ja se neuvottelee työnantajajärjestönä alan työehtosopimukset, ratkaisee työriitoja ja palvelee jäseniään työsuhdeasioissa.

RATKAISU

#ollaanihmisiksi-videokampanja

Marraskuussa 2017 tehdyn selvityksen mukaan suurin työviihtyvyyttä heikentävä tekijä kaupan alalla on asiakkaiden huono käytös. Kaupan liitto reagoi tähän tilanteeseen kuluttajakampanjalla, joka haastaa miettimään omaa käytöstään kaupassa. Kampanjan suojelijana toimi työministeri Jari Lindström.

Huonoon käytökseen haluttiin puuttua ketään syyllistämättä; mieluummin positiivisesti kuin sormea heristäen. Kampanjaan tuotetuissa videoissa kaupan käytävien välissä seikkailivatkin huonosti käyttäytyvät eläinhahmot. Eläinhahmojen ansiosta ketään tiettyä asiakas- tai ihmisryhmää ei syyllistetty. Lisäksi hauskojen, vaikka huonosti käyttäytyvien, eläinhahmojen vuoksi videon kokonaisfiilis oli iloinen ja positiivinen. Videoita ja muita kampanjamateriaaleja varten perustettiin Facebook-ryhmä, jonka lisäksi videot julkaistiin YouTubessa Kauppa.fi-kanavalla.

TULOKSET

– Kampanja herätti runsaasti huomiota, ja palaute oli positiivista.
– Facebookissa ja YouTubessa yli 100 000 suoraa kontaktia.
– Some-kanavissa satoja jakoja.
– Yle näyttää spottia yhteiskunnallinen kampanja -tietoiskun paikalla kevään 2018 aikana.
– Kampanjasta uutisoitiin laajasti eri medioissa.

ASIAKKAAN KOMMENTTI

Ollaan ihmisiksi -kampanjasta on tullut meille monelta suunnalta positiivista palautetta. Erittäin innostava kokonaisuus kaikin puolin – kiitos koko joukkueelle erittäin hyvästä yhteistyöstä.

Pia Pere-Vanhanen, viestintäjohtaja

TIIMI

Markus Lehto / Projektinjohto
Jarno Järvi / Suunnitteluryhmän johtaja
Antti Hovi / Visuaalinen suunnittelu
Jenni Lindström / Projektikoordinointi
Eero Larvus / Sosiaalisen median toimenpiteet
Jani Mahkonen / Valokuvaus
Medialouhos Oy / Tuotantoyhtiö