HAASTE

Kuvallista viestintää globaalille kohderyhmälle

 

HappyOrNot on suomalainen, kansainvälisesti toimiva edelläkävijä asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyden mittaamisessa ja raportoinnissa. Yritys tunnetaan globaalisti neljästä palautehymiöstään. HappyOrNotin asiakkaina on isoja maailmanlaajuisesti arvostettuja brändejä, kuten Lego, Ebay, UPS ja Heathrow.

RATKAISU

Tarinallinen brändikuvasuunnittelu ja -kuvatuotanto

Aloitimme yhteistyön HappyOrNotin kanssa monipuolisella suunnittelulla. Perehdyimme kattavasti HappyOrNotin ja sen tarjoaman palvelun brändiin, minkä jälkeen loimme brändikuvauksiin tarvittavat suunnitelmat: brändäyssuunnitelmat, kuvausjärjestelyiden suunnitelmat ja castingin. Kuvasuunnitelma otti konkreettisesti kantaa myös itse kuvauksiin koekuvilla sekä kuvausten pohjakuvakaavioilla.

Suunnitelmat konkretisoituivat kolmeen kuvauspäivään, joista jokainen keskittyi yhteen kohderyhmään: terveydenhuoltoon, kodin elektroniikkaan ja catering-palveluun. Tampereella kuvatut brändikuvat tuovat esille HappyOrNot-palvelun monipuolisuutta ja monikäyttöisyyttä. Selkeä, jälkikäsittelyssä toteutettu brändäys mallivalintojen kanssa puolestaan lokalisoivat brändikuvat eri markkina-alueille.

Brändikuvat rakentavat ja vahvistavat HappyOrNotin brändiä sekä lisäävät toiminnan tunnettuutta.

TULOKSET

Korkealaatuiset, globaalisti toimivat kuvasarjat vahvistavat HappyOrNotin brändin tunnettuutta ja esittelevät palvelun soveltuvuutta ja sopivuutta eri toimialoille, käyttökohteisiin ja ympäristöihin.

TIIMI

Satu Inberg / Projektinjohto

Henri Mattila / Kuvasuunnittelu, kuvatuotanto ja valokuvaus

Mia-Maria Koski / Kuvausjärjestelyt

Fanny Heinonen, Noora Roimola / Maskeeraus