Osaatko vetää verkkosivusto­projektin kunnialla maaliin?

Janne Riihimäki

Osaatko vetää verkkosivusto­projektin kunnialla maaliin?

Verkkosivustouudistusaloitetaan usein yrityksen sisäisenä projektina valitulla työryhmällä ja törmätään tilanteeseen, että kukaan työryhmästä tai ylipäätään yrityksen sisällä ei ole verkkopalveluihin liittyvää projektia vienyt läpi. Tavoitteita projektille on osittain määritelty, mutta on vaikeaa lähteä liikkeelle, kun ei tiedetä mitä kaikkea pitää huomioida.

Perinteisesti verkkosivustot ovat keskittyneet näyttävään ulkoasuun ja olemassa olevan materiaalin ”copypastettamiseen” yrityksen näkökulmasta sopivaan rakenteeseen. Sisällön merkitys ja sivuston kohderyhmien tarpeet jäävät helposti täysin toisarvoiseksi. Rakennetaan isolla työllä palvelu, joka ei palvelekaan sen käyttäjiä kovin hyvin.

Tavoitteet kunnossa, Let’s go!

Yrityksen työryhmällä saattaa olla hyvin vaikea vastata olennaisiin asioihin. Tarkista ennen aloitusta, onko työryhmällä näihin neljään peruskysymykseen selkeät vastaukset:

 1. Mikä on sivuston markkinoinnillinen merkitys?
 2. Millaista sisältöä tarvitaan ja kuka sen tuottaa?
 3. Mitä muita kanavia tarvitaan, jotta sivustolle joku päätyykin ja saa sieltä vielä hyödyllistä sisältöä?
 4. Miten kävijöistä saadaan konvertoitua liidejä ja asiakkaita?

Projektin läpivienti

Käytännön tasolla projektin kilpailutus ja läpivetäminen voi olla hyvin vaikeaa. Alta löydät kilpailutuksen suunnitteluun viisi käytännönläheistä seikkaa, jotka tulee ottaa huomioon:

 1. Kuka verkkosivuston voisi toteuttaa ja miten varmistetaan, ettei makseta turhasta ja kustannukset ovat järkeviä ja kilpailukykyiset?
 2. Mitä asioita sivuston teknisessä toteutuksessa on huomioitava? Verkkosivusto-uudistus ei ole yleensä iso ohjelmistohanke, mutta huono tekninen alusta ja ratkaisut ovat perinteisiä sudenkuoppia ja projekti saattaa pian olla pelkkää taistelua, että sivusto saadaan ylipäätään toimimaan.
 3. Pystyykö toteuttaja tarjoamaan oikeasti osaamista sivuston suunnitteluun (sisältö, rakenne, käyttökokemus, käyttöliittymä, visuaalisuus, analytiikka jne) vai keskittyykö osaaminen tekniseen toteuttamiseen valmiin sapluunan päälle?
 4. Mikä on verkkosivuston toteuttajan ja yrityksen edustajien roolit ja vastuut projektissa? Haluaako toteuttaja tarjota itselleen kustannustehokasta ja helppoa toteutusta vai oikeasti toteuttaa asiakkaalle parhaan ratkaisun? Ovatko projektityökalut kunnossa ja aikataulutus järkevä?
 5. Mitä yrityksen pitää itse tehdä? Onko yrityksellä siihen resursseja?

Mitä projektin jälkeen tapahtuu?

Liian usein edelleen törmätään siihen, että verkkopalvelun uudistus nähdään projektina, joka projektin loputtua on valmis ja se jää unholaan. Uudistuksen jälkeen alkaa itse asiassa se erittäin tärkeä vaihe, jossa asetettujen tavoitteiden toteutumista aletaan seuraamaan ja mittaamaan. Onnistuneissa projekteissa seurataan vähintään seuraavaa neljää tavoitetta:

 1. Onko sivuston sisältö sellaista, että se palvelee ja houkuttelee käyttäjiä?
 2. Palveleeko toteutettu sivuston käyttöliittymä ja toiminnallisuudet käyttäjiä vai lähtevätkö he muutaman ärräpään jälkeen nopeasti sivustolta pois?
 3. Saavuttaako sivusto tavoitteitaan, kuten laadukkaiden liidien saamista?
 4. Onko sivuston sisällönhallinta niin helppoa ja joustavaa, ettei sivuston ajantasaisuus ja kiinnostavuus kärsi koska kukaan ei osaa käyttää sisällönhallintajärjestelmää?

Asiakkaamme ovat huomanneet, että joskus järkevä malli on tuoda kolmas osapuoli mukaan projektiin. Helposti mieleen tulee varmasti konsultti ja sanana se särähtää varmasti monen korviin. Parempi termi olisikin mielestäni projektinvetäjän luottopakki. Hänen tehtävänään on varmistaa jo kilpailutuksesta asti, että projekti onnistuu mahdollisimman hyvin, palvelee oikeasti yritystä ja on kustannustehokas. Hän auttaa pitämään projektin aikataulussa, neuvoo jokaisessa yksityiskohdassa ja rohkeasti kyseenalaistaa varsinaisen toteuttajan ehdottamat ratkaisut. Hän on kaikin puolin asiakkaan puolella ja pitää huolta, että kaikki ovat samalla kartalla – projektin alusta loppuun ja myös, että jatkokehitys on suunniteltu.

Ilmeellä olen ollut mukana eri asiakkaiden projekteissa juurikin tässä roolissa. Ei suunnittelemassa, ei toteuttamassa vaan asiakkaan tukena. Panostus tähän tukipalveluun maksaa itsensä helposti moninkertaisena takaisin onnistuneen kilpailutuksen ja projektin muodossa.

 

Voinko auttaa?

Jenni Lehterikorpi
yksikönjohtaja, Tampere
050 541 2928
jenni.lehterikorpi@ilme.fi