Onnistu brändiuudistuksessa – viisi vinkkiä pitää brändi pinnalla ja elinvoimaisena

Anne Korkala

Onnistu brändiuudistuksessa – viisi vinkkiä pitää brändi pinnalla ja elinvoimaisena

Brändin tulee merkitä asiakkailleen aina jotain ainutlaatuista. Vetovoimaisen imagon rakentaminen on kilpailun kannalta tärkein investointi tulevaisuuteen.

1. Hahmota brändiuudistuksen tarve, taso ja oikea ajankohta

Brändiä voidaan kehittää kevyesti ilmettä kirkastamalla, perusteellisesti strategiatyön kautta tai valitsemalla tarpeenmukaisia toimenpiteitä tuolta väliltä.

Pysyäkseen kohderyhmän pulssilla brändin tulee tuottaa kohderyhmilleen aitoa hyötyä ja merkityksellisiä kokemuksia. Brändiuudistus on ajankohtainen esimerkiksi parannettaessa tuotteiden menekkiä, brändin imagoa tai tuodessa markkinoille uusia tuotteita.

2. Brändi kumpuaa tavoitteista ja yrityksen strategiasta

Brändistrategia on toimintasuunnitelma siitä, millä keinoilla yritys erottuu ja voittaa asiakkaiden uskollisuuden. Strategia kiteyttää brändin tavoitteet, ja määrittelee sen, millaisena brändi näyttäytyy asiakkaille ja erottuu kilpailijoista. Strategian ytimessä on kiteytetty lupaus asiakkaille tuotetusta merkityksestä.

”Kun ymmärrämme mitä olemme nyt ja millaiseksi haluamme tulla, pystymme rakentamaan brändiä oikeaan suuntaan.

Anne Korkala, Strategi / Mainostoimisto Ilme

3. Herätä kohderyhmän huomio hiotulla brändikonseptilla

Konseptisuunnittelussa brändille luodaan ydin, eli tavoitepositio upotettavaksi kohderyhmään. Tavoitepositio muodostaa brändin arvon, ja on se asia, joka ihmisille pitäisi tulla brändistä ensimmäisenä mieleen.

Konseptisuunnitelmaan kiteytyy brändin kaikki tekeminen aina palveluista tuotteisiin ja markkinointiviestinnästä asiakaskokemukseen. Hyvin tehty konsepti avaa mahdollisuudet monikanavaiseen ja monipuoliseen brändiviestintään.

4. Lupaa brändillä, lunasta asiakaskokemuksella

Brändin rakentaminen on tavoitemielikuvien luomista ja lupauksien lunastamista.

Brändin ei tarvitse miellyttää kaikkia. Riittää, että se resonoi oman kohderyhmänsä tarpeisiin ja arvoihin. Aito kiinnostus asiakkaan tarpeista on vahvan brändin kivijalka.

Kaikki kohtaamispisteet yrityksen ja asiakkaan välillä vaikuttavat siihen, miten brändi koetaan. Vahva side asiakkaaseen luodaan tunteiden ja aistien kautta toiminnalla ja vuoropuhelulla.

Lopullinen ostopäätös tehdään tunteella. Asiakkaina valitsemme sen tuotteen ja palvelun, joka sykähdyttää ja koskettaa meitä eniten.

5. Brändi on kehys koko yrityksen toiminnan ympärillä

Brändillä johtaminen tarkoittaa koko organisaation johtamista brändin toimintatavoilla. Tällöin brändi, sen olemus, arvot ja käyttäytyminen integroituvat yrityksen kaikkeen toimintaan.

Kun brändin ydin ja tapa toimia on määritelty kattavasti, ja yrityksessä ymmärretään, millainen brändin identiteetti on ja kuinka brändi käyttäytyy, voidaan brändi heijastaa koko organisaation johtamistavaksi.

Brändin johtaminen on jatkuvaa toimintojen ohjausta kohti tavoitepositiota. Brändi rakentuu kaikesta tiedosta, jonka vastaanottaja yrityksestä saa. Kun brändin identiteetti ja käyttäytyminen tiedostetaan läpi organisaation, helpottaa tämä eri yksiköiden toimintaa ja identiteetin viestimistä ulospäin.

Ilmeen brändityö sovittaa yhteen liiketoimintastrategian ja brändin.

Ole yhteydessä, jos kaipaat apua brändityöhön.

Jenni Lehterikorpi
yksikönjohtaja, Tampere
050 541 2928
jenni.lehterikorpi@ilme.fi