Nykyhetki ja tulevaisuus viestijän hyppysissä

Karri Harju

Nykyhetki ja tulevaisuus viestijän hyppysissä

Viestintäasiantuntijan voi löytää milloin kahvihuoneesta, milloin omalta työpisteeltään syventyneenä näennäisesti asiakastyöhön liittymättömään lehteen, blogikirjoitukseen tai vaikkapa vaikuttajan profiiliin. Maksetaanko tuosta? Lopettaisi lorvimisen ja menisi kirjoittamaan jotakin!

Viestinnän ammattilaisen rooli eroaa vaikkapa sisällöntuottajasta usein sillä, että aktiivisen viestimisen, siis kirjoittamisen ja kontaktoinnin lisäksi me kuuntelemme, katselemme ja tulkitsemme ympäristöä hyvin laaja-alaisesti.

Sen vuoksi työn tekemisestä melkoinen osa onkin jonkinlaista jatkuvaa toimintaympäristöanalyysiä. Suomeksi me siis luemme uutisia, havaitsemme erilaisia nousevia teemoja ja trendejä ja pyrimme tulkitsemaan, miten ne tulevat vaikuttamaan yleiseen mielipideilmastoon tai puheenaiheisiin.

Viestintäammattilainen voi näyttäytyä usein jopa raivostuttavana besserwisserinä, joka tuntuu tietävän vähän kaikesta kaiken ja tuntevan kaikki. Emme ole kuitenkaan asiakkaan toimialan ammattilaisia, vaan pyrimme sitomaan asiakkaan substanssin sitä ympäröiviin laajempiin teemoihin.

Siksi kyselemme, utelemme ja haastamme ajatuksissa. Näin muodostamme kokonaiskuvaa, jossa asiakkaan viestittävä asia linkittyy ympäröivään maailmaan tavalla, jonka myös ulkopuolinen ymmärtää. Tällöin asiakkaamme voi korostaa omaa ammattitaitoaan tavalla, joka resonoi laajemmissakin kohderyhmissä.

Aloitteellisuus ja suunnitelmallisuus auttaa pitkällä matkalla

Mitä lisäarvoa tämä viestintäasiantuntijan tekemä seuranta asiakkaalle tämä tuo? Tulisiko viestijän vain tyytyä tiedottelemaan asiakkaan asioista?

Median ja eri kanavien seuraaminen antaa kuvan, miten asioita sanoitetaan tai mitkä aiheet ovat erityisen ajankohtaisia. Tällöin, kun vaikeastakin asiasta täytyy kertoa esimerkiksi sisäisesti, eri sidosryhmille tai vaikkapa medialle, asia voidaan kertoa sellaisessa muodossa tai viitekehyksessä, joka on vastaanottajan ymmärrettävissä. Toisin sanoen vaihdetaan näkökulma siten, että yritys ei vain tiedota toiminnastaan, vaan pyrkii kertomaan asiasta vastaanottajaystävällisesti.

Usein monia toimialoja koskettavat tämän tyyppiset aiheet voivat olla aina arjen liiketoiminnan suuntamuutoksista laki- tai asetusmuutoksiin saakka. Niiden sisäistäminen niin organisaation sisäisesti kuin niistä kertominen ulkopuolelle voi olla haastavaa, mutta sitäkin tärkeämpää.

Viestintä voi esimerkiksi auttaa löytämään sellaisen tavan, jolla kerrotaan ymmärrettävästi yrityksen toimintaa muuttavista uusista säädöksistä. Toisaalta joskus muutos voi vaikuttaa asiakkaamme loppuasiakkaan toimintaan – tällöin viestintä voi tukea esimerkiksi myynnin prosesseja. Viestin sanoituksessa voimme löytää loppuasiakkaalle ratkaisuja lainmuutoksen vaatimiin toimenpiteisiin ja nostaa esiin asiakkaamme asiantuntijuutta.

Lakiasioiden sijaan muutokset voivat olla myös hienovaraisempia. Esimerkiksi kuluttajatrendien havaitseminen jo mikrotrendivaiheessa edesauttaa uusien tuotteiden lanseerausta, uudelleen lanseerausta tai klassikkotuotteen uudelleen ajankohtaiseksi tekemisessä.

Kriitikot ja puolestapuhujat

Samalla kun viestintä seuraa miten eri asiasta viestitään ja millaisella äänensävyllä, pyrimme myös seuraamaan ketkä aiheista puhuvat tai median osalta ketkä kirjoittavat tietyistä aiheista ja mihin tapaan.

Tämä ei aina tarkoita suoria toimenpiteitä äänitorvia kohtaan, vaan antaa jälleen suuntaa viestinnälle. Kriittisiä näkökulmia ei suinkaan kannata yrittää hiljentää tai jättää viestinnän ulkopuolelle. Niistä voi oppia ja löytää yrityksen omista viesteistä puutteita, joiden korjaaminen voi ajan kuluessa muuttaa yleistä mielipidettä ja tehdä kriitikoista puolestapuhujia.

Toisaalta innokkaat ja myönteiset vaikuttajat – olivatpa he bloggaajia, influenssereita, kolmannen sektorin vaikuttajia tai muita yrityksiä – voidaan valjastaa yrityksen puolestapuhujiksi. Siinäkin viestintäammattilainen osaa auttaa luomaan suhteen oman brändin ja vaikuttajan välillä ja toimimaan tarvittaessa neuvottelijana.

Teknologiasta hyötyä

Viestijät olemme vähän salakavalasti ottaneet monia tekoälytyökaluja käyttöömme jo viimeisen vuosikymmenen aikana. Erilaiset mediaseurantapalvelut osaavat kertoa meille jo nykyään tekstien yleisäänensävyn, nostaa esiin vaikuttajia tai muodostaa vaikkapa brändin tai yrityksen ympärille erilaisia kontekstisanapilviä.

Kuten kaikki teknologia, tässäkin seuranta on hyvä renki. Se voi olla kompassi, joka ohjaa etsimään tietoa uusista lähteistä ja seuraamaan tiettyjä avainsanoja tai vaikuttajia, mutta toistaiseksi ihminen osaa tehdä sen oikean tulkinnan seuraavasta stepistä.

Kestävyyslaji, jossa kisakuntoa voi kehittää monella eri keinolla

Viestintä ja sille asetetut tavoitteet ovat maratonlaji, jossa muutos tehdään jatkuvalla tekemisellä ja aktiivisella ympäristön seurannalla. Siksi usein kannustamme asiakkaitamme jatkuvaan yhteistyöhön kanssamme.

Pystymme auttamaan proaktiivisesti yrityksen arkea, koska kuuntelemme ja seuraamme ympäristöä. Näin annamme turvallisesti yrityksen ulkopuolista sparrausta ja konsultointia, kun on aika kertoa uutisia.

Treeniohjelmamme viestintään:

  • Viestintästrategiat ja suunnitelmat
  • Sisäinen viestintä
  • Työnantajamielikuva
  • Mediasuhdeviestintä ja PR
  • Press office
  • Mediavalmennus
  • Vaikuttajasuhteet
  • Mediatilaisuudet
  • Tuoteviestintä ja -lanseeraukset
  • Viestinnän mittaaminen (mm. medianäkyvyyden mittaaminen ja analysointi)

Olipa käynnissä muutos tai ennakoit tulevaa – soita minulle ja mietitään yhdessä, miten teidän viestinne hiotaan vastaanottajan ymmärtämään muotoon!

Jenni Lehterikorpi
yksikönjohtaja, Tampere
050 541 2928
jenni.lehterikorpi@ilme.fi