Näin korjaat SWOTin kriittiset puutteet

Henri Mattila

Näin korjaat SWOTin kriittiset puutteet

SWOT  on kuin strategisen ajattelun halpa hampurilaisateria. Se tarjoaa ihastuttavan nopean ja maittavan ikisuosikin nautittavaksi, mutta se ei pidä nälkää kauhean pitkään. Mutta hei ­– iloiset uutiset ovat, että hieman tuunaamalla minimitason mikrohampparista loihditaan gourmetateria!

 

Mikä SWOTissa voi mennä pieleen?

1. Kuplassa tapahtuva ajattelu

On lähes mahdotonta tehdä mielekästä analyysiä yrityksen tilasta, jos osallistuvan ryhmän näkemykset yrityksen vahvuuksista ja heikkouksista ovat ristiriitaisen laajoja. Epäluotettavaksi analyysin puolestaan tekee, jos se edustaa vain muutaman ihmisen mielipidettä. Myös SWOT-prosessin vetäjän osallistuessa analyysiin vetäjän omat mielipiteet voivat ajaa analyysiä tiettyyn suuntaan. SWOT-analyysissä käytetyn tiedon laadulla onkin merkittävä vaikutus lopputuloksen laatuun.

2. Yliyksinkertaistaminen

Harvardin kauppakorkeakoulun professori Dorothy Leonard on esitellyt mieleenpainuvan ajatuksen siitä, kuinka yrityksen vahvuudet voivat muuttua riskeiksi ja organisaation ydinosaamisalueet ”ydinjäykkyyksiksi”. Tekijät, jotka palvelivat organisaatiota hyvin aiemmin – kuten arvot, taidot sekä johtamisjärjestelmät – voivat olla esteitä uusien projektien ja ideoiden synnylle.

Harvard Business Review:n mukaan yksi SWOT-analyysin haittapuoli onkin, että se voi yliyksinkertaistaa yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. SWOT-analyysin tulisi olla ytimekäs ja relevantti Corporate Finance Instituten mukaan. Tämä on arvokasta viestiessä muille moniulotteisen analyysin lopputuloksesta. Tämä virtaviivaistaminen kuitenkin voi yksinkertaistaa tulosta estämällä näin eri tekijöiden perusteellisemman analyysin.

3. Neljän kategorian päällekkäisyys

SWOT-analyysin neljän elementin tunnistaminen voi olla vaikeaa. Mahdollisuutta tai uhkaa ei ehkä ole helppo tunnistaa. Jotain, joka on yhdelle ihmiselle vahvuus, voi toiselle olla heikkous. Entä mitä tehdä, jos jokin tekijä onkin tulkittavissa sekä heikkoudeksi että vahvuudeksi?

Esimerkiksi SWOTiin osallistuva ryhmä voi uskoa toimivan henkilöstöhallinnon olevan vahvuus, mutta ei ehkä ole tietoinen henkilöstöhallinnon piilevistä ongelmista tai siitä, että kilpailevalla yrityksellä on huomattavasti osaavammat HR-asiantuntijat.

5. Ei priorisoituja ratkaisuja

SWOT-analyysin lopputulos voi olla hämmentävän ylivoimainen, jos tekijät eivät tiedä, mitä tai millä kriteereillä löydöksiä priorisoidaan. SWOT itsessään ei tee priorisointia, joten voi olla vaikeaa päättää, mihin puuttua ensin. Analyysin lopputulos sellaisenaan voi aiheuttaa resursseja ahmivan projektisuman.

SWOT-analyysi ei tarjoa organisaation johdolle erityistä ohjausta. Se luottaa siihen, että johtajat kykenevät tunnistamaan ja priorisoimaan tärkeimmät elementit tarkasti. Tämä ei ole helppo tehtävä, olitpa start-upin toimitusjohtaja vai pörssiyrityksen johtoryhmä. Hallituksen lainsäädännöllä ja nopeilla markkinoiden muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus yritystoimintaan, mutta hallintaan tarvitaan syvällistä markkinatutkimusta, joka on selvästi SWOT-analyysin ulkopuolella.

Miten korjata SWOTin puutteet?

  1. Valitse osallistujat siten, että ryhmä edustaa monimuotoisesti eri näkökulmia ja kokemustasoja. Jos ryhmässä on yli 15 ihmistä, jaa heidät 5-7 henkilön pienryhmiin.
  2. Valitse tilaisuudelle fasilitoija, joka itse ei osallistu SWOTin tekemiseen
  3. Valmistaudu keräämällä tarvittava tieto ja analyysit jo etukäteen. Myös etukäteiskyselyn teettäminen on suositeltavaa.
  4. Tarkenna SWOT-työskentelyn konkreettinen tavoite. Miksi SWOT tehdään? Onko liikevoitto vähentynyt ja yritetään selvittää syytä tälle? Onko markkinoille tullut uusi kilpailija? Selkeä tavoite luo kontekstin SWOT-analyysille.
  5. Kertaa osallistujille yrityksen kilpailuetu eli erottautumistekijä (jos se ei ole selkeä, määrittele se etukäteen).
  6. Toteuta analyysi erilaiset ajattelijat huomioon ottavalla brainwriting-menetelmällä, ei nopeita ekstrovertteja suosivalla, perinteisellä brainstormauksella.
  7. Peilatkaa löydöksiä alkuperäiseen tavoitteeseen.
  8. Priorisoikaa löydökset. Tee selkeäksi priorisoinnin kriteerit.
  9. Luokaa löydöksistä aikataulutettu toimenpidesuunnitelma, jossa ensimmäiset toimenpiteet on jo tarkkaan määritelty ja vastuutettu.

Esimerkkejä hyvin tehdyistä SWOT-analyyseistä

Alphabet (Google) SWOTAmazon.com SWOTApple Inc. SWOTThe Coca Cola Company SWOTFord Motor Company SWOTMcDonald’s Corporation SWOTPepsiCo Inc. SWOTSamsung Electronics swotStarbucks Corporation SWOTWal-Mart Stores, Inc. SWOT Lisää SWOT-analyysejä täältä.

Tuliko kysymyksiä, huomioita tai ahaa-elämyksiä?

Jenni Lehterikorpi
yksikönjohtaja, Tampere
050 541 2928
jenni.lehterikorpi@ilme.fi