Fasilitointi antaa asiantunti­juuden loistaa

Henri Mattila, strategi

Fasilitointi antaa asiantunti­juuden loistaa

Organisaatioissa siilojen rusentamistalkoita on viime vuosina järjestetty ahkeraan. Kivijalka asiantuntijoiden uusien oivalluksien luomiselle on rakennettu ja tehokkaiden työkalujen löytymiseen on kova paine. Myytti yksinäisestä nerosta on murskattu ja yhteistyön voimaan uskotaan.

Yhteisten sisäisten kokousten loputon rumba ei tuota aina toivottuja lopputuloksia. Pelkät webinaarit ja koulutuksetkaan eivät välttämättä saa asiantuntijoita innovaatioliekkeihin. Onneksi on lähestymistapoja, joilla asiantuntijuus voidaan valjastaa tehokkaaseen kehitystyöhön. Fasilitointi on yksi parhaimmista lähestymistavoista, sillä se yhdistää yrityksen laajan ja monipuolisen asiantuntijuuden konkreettisiksi tuloksiksi.

Saamme asiantuntijoiden osaamisen ja kokemuksen tehokäyttöön neljän fasilitointia ohjaavan periaatteen avulla:

  1. Muuta hierarkia demokratiaksi
  2. Mahdollista introverttien ja ekstroverttien vaikutusmahdollisuudet
  3. Yhdistä erilaiset ajattelijat
  4. Anna hiljaiselle tiedolle ääni ja tuo se osaksi keskustelua

1. Muuta hierarkia demokratiaksi

Suunnittelu on joukkueurheilua ja kaikkien tulisi tähdätä samaan tavoitteeseen. Usein on kuitenkin paljon erilaisia ideoita, kuinka tavoite parhaiten saavutetaan. Silloin menestys riippuu yhteisen käsityksen luomisesta – kaikista ideoista valitaan paras. Valinta täytyy kuitenkin tapahtua ideoiden, ei organisaation hierarkian mukaan. Fasilitoinnin eri työtavat tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella ja keskustella haasteista ja löytää niille ratkaisuja. Luottamus ja sitoutuminen lopputulokseen on korkea, koska prosessiin on ottanut osaa oikeat asiantuntijat organisaation sisältä ja kaikkien ääni on tasapuolisesti päässyt kuuluviin hierarkiasta huolimatta. Toimari ei aina tiedä parhaiten.

2. Mahdollista introverttien ja ekstroverttien vaikutus­mahdollisuudet

Usein ryhmästä löytyy yksi äänekäs, joka ahmii kaiken huomion ja ajan. Joissain ryhmissä niitä on enemmänkin. Äänekkäiten esitetty idea ei kuitenkaan ole paras. Yhteinen ja vapaamuotoinen keskustelu kuitenkin suosii ekstroverttien tapaa ajatella. On tärkeää mahdollistaa tasavertainen ajatusten vaihto, jolloin sekä introvertit ja ekstrovertit pystyvät tuomaan asiantuntijuutensa parhaiten esiin. Fasilitointi tarjoaa monia työkaluja ideoiden kehittelyyn tasavertaisesti. Näin jokaisen asiantuntijan ajatukset, kokemukset ja näkemykset tulevat mahdollisimman hyvin osaksi lopputulosta.

3. Yhdistä erilaiset ajattelijat

Fasilitointi on prosessi, joka auttaa ryhmää luomaan, arvioimaan ja yhdistämään erilaisia ideoita. Samankaltaisesti ajattelevien yhdistäminen ei luo niin paljon uusia ajatuksia ja keskusteluja kuin erilaisten ajattelijoiden ryhmäyttäminen ja näkökulmien ristiinpölyttäminen. Näin organisaatioiden moninaisuus edistää hyvää lopputulosta, ei estä sitä. Vaikka erilaiset ajattelutavat luova uutta keskustelua ja vertailua, fasilitointi tähtää kompromissin sijaan yhteisymmärrykseen. Tasavertaisella ideoiden käsittelyllä ja kehityksellä saavutetaan konsensus, jonka saavuttamista auttaa erilaisten näkökulmien ymmärtäminen ja arvostaminen.

4. Anna hiljaiselle tiedolle ääni ja tuo se osaksi keskustelua

Fasilitointimme tavoitteena on luoda ja kehittää ideoita yhdessä, pareittain ja yksin. Näin ymmärrämme paremmin toisten näkökulmia ja tuomme tietoa yllättäviinkin asiayhteyksiin. Monesti esille tulee muille uutta tietoa, joka on vuosien varrella kertynyt vain joillekin asiantuntijoille. Tämä on hiljaista tietoa, josta ei ole keskusteltu yleisesti, ja jota ei ole dokumentoitu minnekään. Fasilitoinnilla hiljaisesta tiedosta tulee yleistä tietoa. Uusi tieto osana ryhmäajattelua luo uutta luovaa ajattelua.

Mitä asiantuntijoiden fasilitoinnilla saadaan aikaan?

Asiakkaidemme kanssa keskitymme usein hankkeisiin, joiden tavoitteet liittyvät myyntiin ja markkinointiviestintään. Olemme luoneet asiakkaidemme kanssa fasilitoiden mm. viestintäsuunnitelmia, ostopolkumäärittelyjä ja brändiuudistuksia. Metodimme ovat kuitenkin sellaiset, että tavoitteet voivat koskea laajemminkin yrityksen liiketoimintaa. Projekteihimme on kuulunut niin muutosfasilitointia, tuotekehittämistä, kilpailija-analyysiä kuin liiketoiminnan kehittämistäkin. Keinot pysyvät samoina.

Kokeneiden asiantuntijoiden ajattelu ei vaadi kuin ohjausta oikeaan suuntaan. Fasilitointi tarjoaa tuon rohkaisevan tönäisyn.

Mitä fasilitoinnilla voidaan saavuttaa?

Lue lisää ja lataa ilmeen fasilitoinnin casetapauksista kertova pdf.

Lataa Ilmeen fasilitointicase-pdf

Jenni Lehterikorpi
yksikönjohtaja, Tampere
050 541 2928
jenni.lehterikorpi@ilme.fi