Koulutukset & valmennukset

Koulutuksilla ja valmennuksilla mahdollistamme resurssiesi ja asiantuntijuutesi mahdollisimman tehokkaan käytön. Tavoitteenamme ei ole tehdä asiakasta meistä riippuvaiseksi, vaan auttaa häntä kasvattamaan ammattitaitoaan markkinointiviestinnän eri osa-alueilla. Tarjoamamme koulutukset ja valmennukset eivät ole irrallisia oppeja, vaan niistä on konkreettista hyötyä asiakkaan arjessa.

Koulutamme ja valmennamme muun muassa seuraavissa aiheissa:
WordPress-ylläpito
Sosiaalinen media (kuten Facebook Business Manager, Instagram, Twitter ja LinkedIn)
Ulkoinen ja sisäinen viestintä
Viestinnän suunnittelu
Sisällöt ja tarinat
Tavoitteet ja mittaaminen