Business Finlandin rahoituksella asiantuntija­palveluita yrityksen kehittämiseen

Henri Mattila, strategi

Business Finlandin rahoituksella asiantuntija­palveluita yrityksen kehittämiseen

On huikeaa, että meillä on Suomessa Business Finlandin kaltainen, kansainväliseen kasvuun kannustava kiihdyttämö. Moni asiakkaistamme onkin saanut heiltä apua liiketoiminnan innovaatioiden kehittämiseen. Kanssamme asiakkaamme ovat esimerkiksi testanneet uuden, kansainvälisen liiketoimintamallin kannattavuutta sekä kartoittaneet uuden tuotteen kansainvälisiä markkinoita.

Business Finland tukee yrityksiä myöntämällä rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. 600 asiantuntijan organisaatio hakee asiakkaiksi erityisesti yrityksiä, joilla on innovatiivinen tiimi, osaamista ja tahtoa kehittyä kansainvälisesti, rohkeutta ottaa riskejä ja resursseja kasvun takaamiseksi. Osaamista ja sisua siis.

Business Finlandin kolme kiinnostavinta rahoituspalvelua asiakkaillemme ovat:

 1. Innovaatioseteli
 2. Into-rahoitus
 3. Tempo-rahoitus

Innovaatio­setelillä laadukkaita asiantuntija­palveluita

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on kansainvälistä kasvupotentiaalia sisältävä uusi tuote- tai palveluidea, muttei tietoa tai osaamista sen eteenpäinviemiseksi. Ulkopuolisen asiantuntijan avulla yritys voi kehittää tuotteita, palveluja tai prosesseja tai hankkia konsultointipalveluna tarvittavaa tietoa ja osaamista. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv).

Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista:

 • idean jatkokehityskelpoisuuden, käytettävyyden tai markkinakelpoisuuden arviointi esimerkiksi prototypioinnin tai demoamisen kautta
 • asiantuntijapalveluina tuote- tai palveluideaan liittyvän ongelman ratkaisu
 • asiantuntija-apu tuote- ja palvelustrategian kehittämisessä
 • nopea tuote- ja palvelukehitys.

Onko sinulla kysyttävää tuotestrategian kehittämisestä, innovaatiotoiminnan valmistelusta, konkreettisista toimenpiteistä ja mittauksesta? Tai pohditko tuotteeseen tai palveluun liittyvän ongelman ratkaisu? Ota yhteyttä strategiimme Hanna Jokiseen, 050 411 4191, hanna.jokinen@ilme.fi.

Tempo-rahoituksella kansain­välistä kasvua

Tempo-rahoitus on tarkoitettu start-up-, pk- ja midcap-yrityksille, joilla on halua ja kykyä kansainväliseen kasvuun innovatiivisin keinoin. Innovatiivisuudella tarkoitetaan kansainvälistä kilpailuetua, ei pelkästään tuotteen tai palvelun teknistä toteutusta. Tempo-rahoituksella on mahdollista selvittää tuotteen tai palvelun sopivuus kansainvälisille markkinoille.

Tempo-projektissa pääpaino on yrityksen kansainvälisessä kasvun kehittämisessä, ei tuotekehityksessä; potentiaalinen asiakaskunta, ansaintamalli ja liiketoimintapotentiaali täytyy olla jo tunnistettu ja arvioitu. Projektin sisällön pitää olla tasapainoinen kokonaisuus markkinoiden selvittämistä, varhaisen asiakaspalautteen keräämistä sekä liiketoimintamallin, teknologian ja yrityksen kehittämistä.

Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 % kokonaisbudjetista.

Esimerkkejä Tempo-rahoituksen käyttökohteista:

 • kansainvälistymisstrategian luominen
 • tuotekehitystyön loppuun vieminen
 • prototyypin tai MVP:n pilotointi uudelle markkinalle
 • tuote- tai palvelukonseptin toimivuuden testaus
 • palautteen hankkiminen potentiaalisilta asiakkailta
 • markkinoiden, kysynnän ja asiakastarpeen selvittäminen
 • koemarkkinointi

Onko sinulla kysyttävää kasvustrategian kehittämisestä? Entä liiketoimintakonseptin toimivuuden testauksesta? Kiinnostaako kansainvälisen asiakastarpeen selvittäminen? Ota yhteyttä strategiimme Henri Mattilaan, 040 147 4411, henri.mattila@ilme.fi.

Kasvu saavutetaan yhdessä

Business Finlandin monet eri rahoitusmallit ovat upea esimerkki siitä, kuinka julkinen suomalainen toimija voi edistää tavoitteellista innovointia ja kestävää kansainvälistymistä. Olemme nähneet asiakkaidemme saaman tuen mahdollistamat suurenmoiset lopputulokset ja olemme innoissamme tulevista saavutuksista.

Lue lisää Ilmeen Business Finlandin asiantuntijaprofiilista.

Aloitetaanko yhteistyö?