Me Ilmeellä haluamme ajatella muita alan toimijoita pikemminkin kumppaneina kuin kilpailijoina. Tätä ajatusta olemme eläneet todeksi viimeisen vuoden aikana: tehneet yhteisprojekteja toisten mainostoimistojen kanssa ja muodostaneet alallemme entistä tiiviimpiä verkostoja.

Nykypäivän työssä korostuvat yhdessä tekeminen sekä yhteisölliset tilat. Vaalimme näitä meidänkin arjessa ja kehitämme toimintaamme entistäkin yhteisöllisemmäksi. Konkreettisen työtilasuunnittelun lisäksi olemme katsoneet pintaa syvemmälle. Olemme kehittäneet yhdessä alan toimijoiden kanssa uutta toimintamallia, Business Unitedia, jossa perinteisesti kilpailijoina koetut yritykset toimivat yhdessä edistäen toistensa liiketoimintaa.

Business United kokoaa yhteen markkinoinnin, viestinnän ja myynnin ammattilaisia. Sparraamme toisiamme, teemme yhdessä asiakastöitä ja viemme koko toimialaa eteenpäin. Tunnistamme yhdessä myös toimintamme kipupisteitä ja etsimme ratkaisuja parantaaksemme yhteistyötämme. Nyt suunnittelemme yhteisiä toimitiloja, jotta yhteistyömme voi vahvistua entisestään. Yhteiset tilat mahdollistavat aktiivisen vuoropuhelun sekä aidot kohtaamiset.

Business United on enemmän kuin toimintamalli tai tulevat tilamme. Haluamme murtaa muureja alan toimijoiden väliltä ja tarjota asiakkaillemme parhaita mahdollisia tiimejä ja taitoja. Olemme aiemminkin tehneet tiivistä yhteistyötä monien eri osaajien sekä toimistojen kanssa silloin, kun näemme, että se on asiakkaillemme parhaaksi. On rohkeaa ja reilua tarjota asiakkaille sopivimpia ratkaisuja yli organisaatiorajojen. Uudenlaisella toimintamallillamme asiakkaat saavat yhdellä briefillä moniammatillisen tiimin.

Hanna Jokinen

Hanna Jokinen on Ilmeen strategi ja Tampereen-toimiston yksikönjohtaja. Hän on paljolti vastannut Business United -konseptista Tampereella ja luotsannut sitä kohti todellisuutta. Mikäli haluat saada lisätietoa konseptista tai tulla osaksi yhteisöä, Hannan tavoittaa meilitse hanna@ilme.fi ja puhelimitse 050 411 4191.